Testimonials

temp
Testimonials what

Innovatie Sessies Scroll to top

Die willen we toch even apart noemen. Omdat we daar erg succesvol in zijn. In 1 workshop 120 ideeën, 12 business cases en daarvan 6 voor het MT gepresenteerd die er vervolgens 3 uit hebben gekozen. Dat maakt innovatie wel erg concreet. Gebaseerd op een simulatie zodat het resultaat al van het begin een focus heeft. Dus als je op zoek bent naar resultaat gerichte innovatie aanpak tegen verrassend lage kosten dan is dit een erg goede manier.

Duurzaam Faciliteren Scroll to top

Met duurzaam faciliteren bedoelen we dat je belangrijke vaardigheden niet elke keer opnieuw inkoopt maar dat je ze verankerd in je eigen organisatie.
Faciliteren is zo'n vaardigheid. Onze manier van bijeenkomsten ontwerpen, organiseren en faciliteren is ideaal voor organisaties waar verandering aan de orde van de dag is of medewerkers te maken krijgen met complexe vraagstukken met meerdere stakeholders.
Als je in een organisatie regelmatig min of meer dezelfde workshops nodig hebt, is het de moeite waard om ons jullie eigen mensen te laten opleiden en begeleiden, zodat zij die workshops kunnen verzorgen. Dat maakt niet alleen het houden van die Workshops goedkoper. Groter voordeel nog: de kennis en ervaring die in de afzonderlijke Workshops worden opgedaan en gedeeld lekt niet weg, maar blijft juist aanwezig en bruikbaar voor de hele organisatie.
De organisatie kan dan gebruik maken van de rijkheid aan instrumenten die we al ontwikkeld hebben. Als het nodig is ontwikkelen we natuurlijk gezamenlijk specifieke tools voor jouw probleem. Daarmee staan interne facilitators , die dat naast hun gewone werk doen, heel sterk voor de groep.

Chantal Mies - Beleidsadviseur - KNHB Scroll to top


Coachend

De KNHB maakt gebruik van het Duurzaam Faciliteren. Workshop2Go heeft Chantal en Sophie van de KNHB opgeleid tot facilitator, zij volgen de aanpak en methodiek van Workshop2Go en gebruiken de Machine voor vastlegging. Bovendien coacht Workshop2Go hen om hun verenigingen te helpen te professionaliseren.

Chantal: Jullie weten precies aan welke knoppen je moet draaien. Op een dusdanige manier dat wij begrijpen hoe we dat zelf ook kunnen doen, welke richting we moeten draaien, hoe we het kunnen aanpakken als ze vast lijken te zitten. Daardoor kunnen wij onze verenigingen stappen laten maken.

Bolts

I, the Facilitator (Faciliteertraining) Scroll to top

(Volgende training: 9, 10, 13, 16 en 17 april 2018 - klik hier voor extra info)

I the Facilitator is een ervaring. Een facilitator moet een groep tot meerwaarde, resultaat brengen. Het enige instrument dat hij daarvoor heeft is zichzelf. Om dat instrument te ontwikkelen is kennis en informatie mooi, maar je moet vooral ervaren hebben wat het is om facilitator te zijn. En dat is nu precies wat in deze training centraal staat.
Veel aandacht voor:

  • Hoe sta je voor de groep.
  • de belangrijke intake -de echte vragen durven stellen, doorvragen en toetsen of je conclusies juist zijn.
  • Het ontwerpen van een workshop bekijken we vanuit verschillende invalshoeken,
  • en we bespreken de nuttige modellen hierbij.
Let op: In deze training kan je níet doen wat je altijd al deed.

Ruud de Groot - Partner - Syndesmo Scroll to top


Authenticiteit

De FaciliteerTraining heeft mij inzicht gegeven en richting. De richtingaanwijzers staan voor de elementen die ik geleerd heb waardoor ik nu beter in staat ben om een workshop op te bouwen. Het stuk over Presence en Authenticiteit, in combinatie met de paarden, heeft veel waarde gehad omdat ik daardoor ook veel persoonlijk inzicht heb gekregen. In zijn totaliteit heeft de training mijn blik verruimd, vandaar het mooie viewpoint vanaf de bergtop :)

arrow

Frank Lucas - Accountmanager - Numac Scroll to top


Samen

Als ik faciliteer, ben ik niet aan het sturen maar aan het steunen. Dan wordt een oplossing die werkt voor allen gevonden. Ik merk dat dat beter werkt dan mijn eigen quick fixes, en kan daar ook steeds beter van weg blijven. Of het nou gaat om een verkoopteam, of om het meedenken met een klant. Door de training ben ik me ervan bewust geworden dat ik steeds naast het proces kan gaan staan, en er naar kan kijken. Uit dat bewust terzijde staan kan ik dan iets doen waardoor we samen iets beters gaan doen, dan maar voorthollen op ingeslagen weg. Ik vond de Faciliteertraining wel confronterend. Maar door de open sfeer was het ineens makkelijker om iets te doen met feedback op de mij welbekende valkuilen. De geeltjes met feedback van de mede-cursisten heb ik nog steeds.

hands

Gerwin Doornwaard - Project Manager - Ifective BV Scroll to top


Nieuwe wegen

De FaciliteerTraining heeft geholpen om de stijgende pijl (lijn) meer zichtbaarheid te geven. Het zat zeker in me alleen wist ik niet altijd hoe het te gebruiken/benutten. De FaciliteerTraining heeft me handvatten gegeven om de pijl helderder en duidelijker te maken voor mijzelf. Dat gebeurde niet meteen, het heeft best wat tijd nodig gehad om te landen

arrow

Canvas Aanpak Scroll to top

Het Business Model Canvas is onnoemelijk praktisch. Wij hebben dit Canvas aangepast als kapstok voor veel voorkomende Workshops. En we hebben ook een Canvas op maat ontworpen voor specifieke Workshops van één van onze klanten. De crux zit hem niet alleen in het Canvas zelf maar vooral in de manier waarop een groep in staat wordt gesteld door onze manier van werken om dat Canvas gezamenlijk te vullen. Zo kunnen de door ons opgeleide interne facilitators nog effectiever te werk te gaan. De Machine zorgt er natuurlijk voor dat het Canvas tijdens de sessie ingevuld kan worden door de deelnemers in hun eigen woorden. Zodoende ontstaat er tijdens de workshop al een 70% versie van - bijvoorbeeld - een Plan van Aanpak. Ideaal voor een organisatie die een akkoord (of grote verandering) op een eenduidige manier in verschillende projecten moet vertalen. Daarbij wordt de integraliteit bewaard en houden alle deelnemers continu het grotere kader waarom ze dit doen voor ogen.

Introductie-workshops voor nieuwe medewerkers (in grote organisaties) Scroll to top

Voor een aantal grote klanten organiseren wij op regelmatige basis een introductie-workshop. Gebaseerd op onze games. Nieuwe medewerkers leren hierdoor de business kennen en zijn meteen in staat om daarop te reflecteren. Daardoor ontstaat er een sfeer van openheid waarin onderwerpen als kernwaarden, kwaliteit en gedragsregels opeens landen. De ervaring die een door ons ontworpen introductietraining biedt, maakt dat de nieuwe mensen zich gedragen naar wat zij samen besproken hebben in de training - waardoor na verloop van tijd de cultuur in een organisatie positief blijkt te veranderen.

Games Scroll to top

De Keten Game die Workshop to Go een paar jaar geleden ontwikkelde met Dinalog blijkt nog steeds een uitstekende tool voor bijzonder effectieve Workshops waar het draait om een keten. Bij de Stadsdistributie Game hebben we dat thema verder doorgevoerd om samen met groepen nieuwe vormen van samenwerking te exploreren. Als het gaat om een netwerk met het bewerken van informatie als aandachtspunt, dan is de Zorg Game de aangewezen keuze. Door een game hebben deelnemers zowel individueel en als groep een ervaring, een hoop plezier, én daar pakken we op door. Soms door er het thema innovatie aan te koppelen, of betere samenwerking of door deelnemers een zinvol en open gesprek te laten voeren. Voor al onze Games geldt:

  • In de eerste ronde speel je het spel. Daarbij merk je dat er dingen misgaan. Na de eerste ronde wordt in groepjes besproken hoe het beter zou kunnen. Dus medewerkers verwoorden zélf welke verbetervoorstellen er zijn, het is hun idee geworden.
  • In de tweede ronde hebben we aantal van die verbetervoorstellen toegepast. Dan wordt ervaren - ieder voor zich, en als team -hoe dat ánders en beter werkt.
Pratend over de ervaringen in het spel wordt door deelnemers heel natuurlijk en open de vergelijking met de eigen werksituatie gemaakt. Ze komen vanzelf in gesprek over sleutelbegrippen in werkbenadering en gedrag. Denk aan thema's als pro actief samenwerken, transparantie, kennis en ervaring delen, regie, situational awareness, klant-overdracht, innovatie, proces optimalisatie, samen-werken.

Ali Paijens - Coördinator Zorg - Carinova Scroll to top


Samen gaan

Carinova werkt vanaf 1 januari 2015 met zelfstandige teams. Een grote verandering: meer taken die ingevuld moeten worden naast de zorgtaken. Veel meer vrijheid - en dus ook meer verantwoordelijkheid.
Workshop to Go heeft een workshop van een halve dag ontworpen rondom de Zorg Game om te komen tot een diepe dialoog en daaruit samen constructieve aanbevelingen te destilleren.

Ali: Met één steen heb je geen pad .
Door de workshop van Workshop to Go heeft iedereen zijn neus eens even buiten z'n eigen straatje gestoken. Bij het spelen in de eerste ronde ging er van alles mis. Toen daarna in groepjes besproken werd hoe het beter zou kunnen maakte iedereen heel natuurlijk en open de vergelijking met de eigen werksituatie.
In de tweede ronde van de Game zijn een aantal van de verbetervoorstellen meteen toegepast. En toen voelde iedereen - ieder voor zich, en als team - hoe dat ånders en beter werkt.

De gesprekken daarna gingen echt over de dingen die er toe doen. Omdat het vertrekpunt de game was, was het makkelijk om te praten over dingen die beter moeten. Schuldvragen of van alles als kritiek ervaren was helemaal niet aan de orde. Daardoor werden er zinvolle gesprekken gevoerd worden over belangrijke zaken als pro actief zijn, informatie en ervaring delen, wie heeft wanneer of waarin de regie? En hoe moet tijd gevonden worden voor de extra taken?

We voelden met z'n allen dat we goede zorg alleen såmen kunnen aanbieden - waarbij je elkaar moet voeden en helpen. En dat we dat ook willen. Het was heel fijn om dat zo heel helder uitgesproken te hebben. Ook nu, maanden later, is het in werkoverleg heel fijn terug te grijpen op de gedeelde ervaring van de workshop.

arrow

Workshops op maat Scroll to top

Doen we die dan niet meer? Natuurlijk wel, want daar ligt ons hart, op basis van onze modellen over verandering en de enorme rijkheid aan werkvormen elke keer opnieuw het beste ontwerp maken voor jou. Met plezier, met liefde en vooral om samen resultaat te boeken dat jou en je organisatie echt verder helpt.

Nicolien Hendrickx - Innovation Manager - Royal FloraHolland Scroll to top


Puurheid

Samen met Nicolien als ProgrammaManager heeft Workshop2Go het DYPE (Dinalog Young Professional Exchange) ontwikkeld en gefaciliteerd. DYPE voor jong afgestudeerden binnen de logistiek als een masterclass om de aansluiting met de praktijk fundamenteel te verbeteren.

Het programma bestond uit de Supply chain innovation workshop, de modellen voor verandering en diverse inhoudelijke onderwerpen en is afgesloten met individuele presentaties van de niche waarin de deelnemers zichzelf wilden ontwikkelen.

Nicolien: Voor mij geeft de samenwerking met W2Go bloei, en als de bloei is bereikt, juist op het moment van rijpheid waait dát weer uit, verspreid zich. Dat wordt een zich repeterend proces. Het waait alle kanten op, je weet nooit precies waar het terecht komt maar het heeft altijd een verbinding met de oorsprong. Daarbij is W2Go in staat om het impliciete expliciet te maken en daardoor het proces van rijping te versnellen.

Door het plaatsen van een stip op de horizon kun je je richting bepalen binnen alle keuzes die mogelijk zijn. De samenwerking met W2Go geeft die richting zonder sturend te zijn. Je keuzes maak je altijd zelf. Wat ik elke keer weer zie is dat ze deelnemers helpen hun kracht en energie en beweegredenen te gebruiken zonder dat de deelnemers in de gaten hebben dat ze daarin geholpen worden.

paardebloem

Group Interaction Design Scroll to top

Faciliteren is een vak, en het ontwerpen van interventies helemaal. Daarom bieden wij deze unieke dienst aan. Group Interaction Design. Jouw organisatie heeft een probleem, wij ontwerpen die interactie voor je die jouw organisatie helpt om zelf de oplossingen te creëren. Geen lange adviestrajecten, geen dure externen. To the point ontwerp van interventies die echt helpen. Gestoeld op onze jarenlange ervaring.

Sophie Benus - Beleidsadviseur - KNHB Scroll to top


Richtinggevend

Workshop2Go heeft met de KNHB haar visiesessies opnieuw ontworpen. Die sessies worden door de KNHB aan verenigingen aangeboden om hun visie en beleid voor de komende periode helder te krijgen. Verschillende verenigingen, weinig tijd en met een optimale opbrengst. Dat was de vraag.

Sophie:
Workshop2Go heeft richting gegeven aan de visiesessie. Van het begin af aan was het duidelijk welke elementen er in de sessie aan bod moesten komen. We hebben het samen gedaan, waarbij Workshop2Go de richting aangaf en niet pretendeerde alles te weten. Daardoor levert de visiesessie nu de juiste output voor onze verenigingen op.

arrow

Proeverij Scroll to top

We kunnen je vol enthousiasme vertellen wat we teweegbrengen met onze interventies. En we leggen heel graag uit met welke modellen we werken, en hoe die ervoor zorgen dat we precies de juiste sessie ontwerpen. En dan willen we het ook nog hebben over de Machine voor het vastleggen van de resultaten uit de Workshop. Over het vak van faciliteren, en hoe onze training in elkaar zit.

Maar het is natuurlijk veel effectiever om het te ervaren hoe wij het aanpakken. En dat kan ook, bij onze proeverij. Die organiseren wij een paar keer per jaar. Voor bestaande klanten, om kennis te maken met interventies die zij nog niet kennen. Voor mensen die de facliteertraining gedaan hebben, en hernieuwde inspiratie willen opdoen. En voor mensen die ons nog niet kennen, maar willen weten wat wij nou eigenlijk doen.

Spiral Dynamics, drijfveren blootleggen Scroll to top

Het is zo verleidelijk om gedrag van mensen te analyseren. Maar raak je daarbij de essentie van een individu? Het waarom achter het doen?
Nee, drijfveren zijn de bron van gedrag en motivatie. Wij gebruiken Spiral Dynamics om inzicht te geven in die diepere drijfveren. Wij maken gebruik van het instrumentarium van ValueMatch. Aan de ene kant al hun tooling om te komen tot inzicht in drijfveren van het individu, aan de andere kant hun nieuwe Reinventing Organizations Cultuurprofiel waarbij we een fantastische dialoog faciliteren op basis van een gewenste ontwikkeling van jouw organisatie. We hebben dat heel concreet gemaakt, zodat je na een echte dialoog te hebben gevoerd over jouw organisatie naar huis gaat met een bijzonder actieplan. Dus voor zowel jij zelf en je ontwikkeling als het agile maken van jouw organisatie; dIF is gespecialiseerd en gecertificeerd om je daarbij te helpen.

Twijfeltraining, of de kunst van het beslissen Scroll to top

Integriteit staat volop in de belangstelling. Het is de meetlat waarlangs organisaties worden gelegd. Hoe doorstaat uw organisatie die toets? Doet u als verantwoordelijke binnen uw organisatie er alles aan om ervoor te zorgen dat integriteit te allen tijde wordt gewaarborgd? En stel dat er binnen uw organisatie onethisch handelen plaats zou vinden, ligt het dan bij het individu of bij de 0rganisatie zelf en wat is de relatie tussen die twee?
Speciaal hiervoor heeft dIF de Twijfeltraining en APP* ontwikkeld. Om u als verantwoordelijke binnen uw organisatie een aantal instrumenten te geven zodat een werknemer niet wordt belemmerd in zijn ethisch handelen en u in staat te stellen de staat van de integriteit te monitoren.
*Beide zijn -onder voorwaarde- ook apart af te nemen.
Het is mogelijk om een informatieblad te downloaden via deze link
Daarnaast kun je hier een document verkrijgen met een onderbouwing van model en training.

Derk Idsardi - Adviseur PenO - Deltawonen Scroll to top


Twijfelen bij deltaWonen

Na het winnen van de pitch voor de gunning van integriteitstrainingen, mocht dIF zestien TwijfelTrainingen van ieder een dagdeel geven. Een plenaire afsluiting weerspiegelde de "oogst" van alle sessies en gaf ruimte voor nog meer verdieping. De opdracht luidde: het houden van sessies voor alle werknemers waarbij het integriteitsbeleid verankerd wordt en issues rondom integriteit bespreekbaar worden gemaakt ten behoeve van herijking van het integriteitsbeleid.

Integriteitscode gebruiken voor dialoog
Een woningcorporatie is vanuit de governancecode verplicht periodiek aan de slag te gaan met de integriteitscode en hier de werknemers actief bij te betrekken. deltaWonen pakt dit op als een kans om meer uit de samenkomsten te halen en de dialoog met werknemers aan te gaan over integriteit. Door intensieve facilitering vanuit dIF kwam die dialoog niet alleen tijdens de sessies op gang, maar is er blijvend iets veranderd. De werknemers zijn hun eigen verantwoordelijkheid binnen deltaWonen beter gaan pakken.

Frisse blik
DIF werd de aanbesteding gegund, aangezien zij niet sectorspecifiek zijn, met een frisse blik naar de woningcorporatiebranche kijken en op basis van een wetenschappelijk onderbouwd denkmodel de sessies op een actieve en leuke manier konden brengen. De Try-out van de Twijfeltraining, die gegeven werd aan een gemeleerd gezelschap binnen de corporatie was een mooie bevestiging dat er voor de juiste partij was gekozen.

Actief laten doorleven
Eerder waren er ook integriteitssessies waarbij de werknemers allemaal de integriteitscode hebben ondertekend. Echter de inhoud van deze code bleek voor velen niet echt te leven. De Twijfeltraining heeft de werknemers deze integriteitscode actief laten doorleven, er kritisch naar laten kijken, aanscherpen en, minstens zo belangrijk, de werknemers aangespoord hier actief mee aan de slag te gaan. Het intensieve programma van de Twijfeltraining gaf alle deelnemers de kans hun eigen handelen onder de loep te nemen en te kijken wat hun eigen bijdrage kan zijn. De deelnemers voelden zich gehoord en werden ook gefaciliteerd om naderhand na te denken over wat integriteit nou werkelijk in hun werk betekent. Na alle Twijfel-trainingen heeft dIF in een adviesnota aanbevelingen gedaan over het bestendigen van de integriteitscode.

Proces op gang gekregen
De Twijfeltrainingen hebben een proces op gang gebracht waarbij werknemers met elkaar in gesprek gaan over hun eigen rol, houding en gedrag en die van anderen Dit ging zeker niet zonder horten of stoten. dIF hield echter vast aan hun werkmethodiek. Zij handelden vanuit ruime ervaring en zagen in dat dit de juiste koers was. Binnen deltaWonen zijn er groepen werknemers aan de slag gegaan met verbeterpunten en met het aanscherpen van de code op een dusdanige manier dat de code ook echt gaat leven bij werknemers. Er is een nog betere bewustwording ontstaan van het belang van feedback geven en ontvangen. Een mooie uitkomst van de Twijfeltrainingen.

Bergen

Ron de Graaf - Arbeidsjurist/Integriteitscoordinator - Gemeente Zwolle Scroll to top


Twijfelen

Door de combinatie van theorie en prikkelende oefeningen, kregen de deelnemers inzicht in hun eigen denkproces en daardoor grip op de manier waarop ze omgaan met dilemma's. De deelnemers kunnen met recht zeggen dat ze hebben leren 'twijfelen' aan hun eigen ingesleten aannames en ze hebben de waarde van reflectie daarop gezien. Enkele reacties van deelnemers aan deze training:
"De training appelleert sterk aan de eigen verantwoordelijkheid. Dat past zeer goed bij de Zwolse cultuur."
" Ik had geen idee wat ik me voor moest stellen bij een Twijfeltraining. Ik vond het een hele boeiende training waar ik meteen ook concreet mee aan de slag kan."
" Normaal gesproken vertoon ik me niet graag op de voorgrond. Tijdens de training deed ik het wel opeens spontaan, aangezien ik een duidelijk doel voor ogen kreeg en dat voor het voetlicht wilde brengen. Ik vond het daardoor extra leuk"
" Ook al heb ik een volle agenda, ik vond mijn dag zeer goed besteed."
" De ambtseed is iets wat iedere ambtenaar dient af te leggen, maar door wat langer stil te staan bij dilemma's en je eigen denkproces, kreeg de dag een diepere betekenis."

Bergen

Partners Scroll to top

We werken samen met meerdere bedrijven en personen.

Opdrachtgevers Scroll to top

We werken samen met de volgende opdrachtgevers.

Want samen werkt Scroll to top


Dat is wat al onze klanten ervaren. De mensen die dat ervaren hebben door mee te doen met de workshops zijn nog veel talrijker. Alleen al voor de Supply Chain Innovation Workshop hebben we meer dan 1700 mensen van ruim 70 organisaties bereikt. Met plezier en natuurlijk met uittekende opbrengsten. Want samen werken voegt waarde toe en leidt tot resultaat!

Fireworks